ASIAKASPALVELU ma-pe 9.00-16.00
Menu
00.00
00.00
>>
Takuu

Takuu

Sisäilmaverkkokauppa myöntää kaikille laitteille 2 vuoden takuun. Lisäksi Sisäilmaverkkokaupasta ostetuille laitteille myönnetään 5 vuoden varaosien saatavuustakuu.

Outlet-tuotteiden takuu on 6kk.

1. Mitä Sisäilmaverkkokaupan takuu kattaa?

Sisäilmaverkkokaupan takuu kattaa varaosan tai uuden tuotteen toimituksen, mikäli laitteessa havaitaan sen takuun voimassaoloaikana materiaali- tai valmistusvirheistä johtuva vika.

2. Mitä Sisäilmaverkkokaupan takuu ei kata?

Jos Sisäilmaverkkokaupasta ostettua laitetta käytetään asianmukaisella tavalla ja laite rikkoutuu takuuaikana, Sisäilmaverkkokauppa korjaa tai vaihtaa sen tai toimittaa uuden osan rikkoutuneen tilalle.

Takuu ei kata seuraavia asioita:

· Normaali kuluminen, joka koskee myös käytössä kuluvia osia (esim suodattimet jne.).

· Tapaturmasta aiheutuneet vauriot

· Vauriot, jotka ovat aiheutuneet siitä, että laitetta on käytetty tarkoituksen vastaisella tavalla.

· Vauriot, jotka ovat aiheutuneet laitteen suositeltujen huolto- ja ylläpitotoimenpiteiden laiminlyömisestä.

· Vauriot, jotka ovat aiheutuneet ulkopuolisista tekijöistä, kuten kuljetuksesta, säästä, sähkökatkoksista tai virtapiikeistä.

· Viat, jotka ovat aiheutuneet seuraavista syistä:

· Laitteen huolimaton käyttö, väärinkäyttö ja ohjeiden laiminlyönti;

· Muiden kuin Sisäilmaverkkokaupan ohjeiden mukaan koottujen tai asennettujen osien käyttäminen.

· Laitteen virheellinen kokoaminen tai asennus

· Muiden kuin Sisäilmaverkkokaupan tai sen valtuuttamien edustajien suorittamat korjaukset tai muutostyöt.

· Inspector Sec Oy ei vastaa sellaisesta tuotteen virheellisyydestä, tuotteen tai varaosan toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Inspector Sec Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure) kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- ja tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta. Tällaisessakin tilanteessa Inspector Sec Oy pyrkii kuitenkin palvelemaan Asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.

3. Mitkä ovat Sisäilmaverkkokaupan takuuehdot?

· Takuu astuu voimaan ostopäivänä (tai toimituspäivänä, jos toimitus tapahtuu myöhemmin).

· Asiakkaan on esitettävä toimitus- tai ostotosite ennen kuin laitteeseen voidaan tehdä mitään takuuseen kuuluvia toimenpiteitä.

· Kaikki toimenpiteet suoritetaan Sisäilmaverkkokaupan tai sen valtuuttamien edustajien toimesta.

· Kaikki vaihdettavat osat jäävät Sisäilmaverkkokaupan hallintaan ja omistukseen.

· Laitteen takuuaikana tapahtuva korjaaminen tai vaihtaminen ei pidennä takuun kestoa.

· Takuun antamat edut ja hyödyt täydentävät lainmukaisia kuluttajan oikeuksia mutta eivät vaikuta niihin.

4. Milloin takuu tulee voimaan?

Takuu astuu voimaan laitteen ostopäivänä tai toimituspäivänä, jos toimitus tapahtuu myöhemmin.

Avaimet parhaaseen sisäilmaan Sisäilmaverkkokaupasta - Ilmanvaihtokoneet ja tarvikkeet, Ilmanpuhdistimet, kosteusmittarit ja ilmanlaatumittarit edullisesti ja nopeasti. 

Seuraa meitä